QUINES RECOMPENSES TÉ RECICLAR?

Per a l’economia

 • El municipi ingressa diners per la venda dels materials recuperats del reciclatge
 • Evitem l’augment de la taxa de gestió de residus, ja que els costos de tractament es redueixen
 • El municipi ha de pagar menys del cànon sobre la disposició del rebuig *
 • Creix el retorn del cànon, la bonificació al municipi per separar correctament

 

Per al medi ambient

 • Evitem el consum de recursos necessaris per fer noves matèries primeres, com aigua i energia
 • Actuem contra el canvi climàtic, atès que es redueixen les emissions d’elements contaminants a l’atmosfera
 • Podem transformar la matèria orgànica en compost, un adob natural d’alta qualitat

 

Per a la salut

 • Evitem impactes ambientals de diferents tipus, com la degradació d’espais naturals a les zones d’extracció de matèries primeres
 • Evitem la proliferació de malalties provocades per mosques, rates, etc.
 • Evitem males olors

QUÈ PASSA SI NO RECICLEM?

Per a l’economia

 • Els residus no generen cap tipus d’ingrés municipal, només generen despeses
 • Pugen els costos de tractament dels residus, per la qual cosa facilitem l’augment de la taxa de gestió de residus
 • El municipi ha de pagar més del cànon sobre la disposició del rebuig
 • El municipi no rep bonificacions

 

Per al medi ambient

 • Malbaratem recursos naturals per fer matèries primeres
 • Contribuïm al canvi climàtic, ja que produir nous materials o gestionar els residus pot generar emissions contaminants
 • Continuem omplint els dipòsits controlats

 

Per a la salut

 • El sòl i les aigües subterrànies es contaminen
*Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals són impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus. Aquests cànons són instruments econòmics que contribueixen al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.