Català | Español

Pacte per la neteja i la recollida selectiva de Terrassa

Imagen3

Terrassa té actualment importants reptes en la millora de la recollida selectiva dels residus i la neteja, i necessitem un esforç col·lectiu amb la implicació activa en primer lloc de l’Ajuntament i de l’empresa municipal Eco-Equip, però també de la ciutadania, les entitats i organitzacions, i les activitats econòmiques.

L’Ajuntament està plenament compromès en revertir aquesta situació i cal aplicar mesures de millora en el servei de recollida selectiva.

Però més enllà d’aquestes millores, la ciutat té també el repte de millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva, i reduir les deixalles que posem al contenidor de resta. Aquestes deixalles que barregem a casa, reben després un tractament complex i costos per separar-ne la matèria orgànica i altres residus. Separant correctament els nostres residus evitem impactes negatius al medi ambient i que vagin a l’abocador, i fem possible recuperar-los, posant-los en valor com a recurs, i estalviant costos econòmics i ambientals innecessaris, que cada cop aniran sent més alts sinó millorem el nostre comportament col·lectiu.

També necessitem millorar els aspectes referits a la neteja, moltes vegades relacionats amb la gestió que fem dels nostres residus, com l’abandonament de mobles i estris vells sense avisar al servei, deixar les bosses al terra fora dels contenidors, el no compliment de les normes referit a la tinença responsable d’animals, son alguns exemples del mal ús dels serveis disponibles i de l’espai públic.

Reconeguda la situació i la necessitat d’afrontar-la amb la màxima col·laboració i compromís de totes les parts, que han d’assumir la seva responsabilitat compartida  per a trobar la solució més adient, l’Ajuntament proposa a la ciutadania el que anomenem “Pacte per la neteja i la recollida selectiva”.

Pacte que incorpora una diagnosi de la situació, i que planteja els compromisos a adoptar per part dels diferents actors: Ajuntament i empresa municipal Eco-Equip, entitats i organitzacions, activitats econòmiques, àmbits educatius i ciutadania. Proposem que tothom tingui un paper actiu que afronti la situació des del seu àmbit i des de la seva responsabilitat.

 

Convocatòries de reunió

 

 

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/reciclabe/public_html/wp-includes/functions.php on line 3208