•  Sensibilitzar per millorar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva.
  • Informar del servei de recollida de mobles i estris vells, de les deixalleries i del telèfon gratuït de la neteja i el reciclatge.
  • Informar dels costos ambientals i econòmics de no reciclar bé.
  • Informar de l’obligatorietat de separar els residus i de l’existència de sancions per mal ús dels serveis