LEMA

g4168_2

 

 

 

DURADA

Febrer  a desembre  de 2017.

 

 

RECURSOS DE CAMPANYA

 

INFORMADORS/ES

L’acció dels informadors es reforçar les accions programades, si cal la seva intervenció en les mateixes. Però tenen una missió/acció concreta que és la proximitat d’intervenció en molts punts i espais amb l’objectiu de fer arribar els missatges de la campanya.

 

Des del mes de febrer fins a desembre de 2017, actuaran de forma organitzada i coordinada sobre els punts estratègics de confluència de ciutadans i ciutadanes. Per mitja de punts d’informació mòbils o en llocs ubicats per informar,

 

ELEMENTS I MATERIALS DE SUPORT

 • Pàgina web de campanya, Twetter i Facebook de campanya
 • Guia en paper i pdf (per a repartir a tots els habitatges i per l’acció dels informadors en cada actuació)
 • El cartell de la campanya (per les entitats, escoles, comerços, com a element identificatiu de la campanya)
 • Les insercions en butlletins d’entitats, del mateix ajuntament…
 • La utilització dels mitjans de comunicació a l’hora d’informar de les activitats, així com les xarxes socials
 • La utilització dels espais informatius i publicitat en el mateix transport públic i al carrer
 • Les reunions amb entitats i associacions
 • Tallers i activitats específiques
 • Vídeo didàctic i d’hàbits com a suport pels Tallers i altres accions col·lectives, explicant els costos de no fer-ho bé
 • Aprofitar alguns recursos disponibles d’altres campanyes (bosses, embuts…) i si és possible produint-ne de nous
 • Bossa tres fraccions
 • Cubells de 10 l per a recollida selectiva de la fracció orgànica