El nostre municipi té diferents sistemes de recollida dels residus domèstics:

 

Al carrer

Amb contenidors per a les diferents fraccions ubicats a la via pública:

 • de recollida trasera: vidre, envasos, orgànica, paper-cartró, resta
 • de recollida lateral en diferents zones: vidre, envasos, paper – cartró i resta
 • de contenidors soterrats en algunes zones: vidre, envasos, orgànica, paper – cartró i resta
 • de roba usada amb contenidor específic de color taronja ubicats als barris de la ciutat
 • d’oli de cuina usat amb contenidors específic de color taronja ubicats en 20 punts de la ciutat
 • de treure i posar a la zona peatonal del Centre. Cada dia es posen i treuen els contenidors de les diferents fraccions i hi ha un dia determinat per a dipositar cada fracció.

En punts de parada a tots els barris de la ciutat dins el servei de Deixalleria Mòbil. Només es poden portar uns residus determinats

 

En serveis específics com:

 • Recollida de mobles i estris vells a la via pública, amb trucada prèvia al telèfon gratuït de la neteja i el reciclatge. 900 720 135
 • Deixalleries Municipals, on portar residus especials i de risc, així com voluminosos, electrodomèstics, runes…
 • Recollida porta a porta del cartró i de la matèria orgànica, i en determinats casos de la fracció resta, dels establiments comercials a la zona peatonal del Centre i de les Avingudes i carrers principals de la ciutat. Cada establiment deixa el cartró ben plegat els dies determinats davant la seva seu i el servei el recull.
 • Recollida de residus a les escoles, de les fraccions d’orgànica, paper-cartró i piles. A cada centre se li cedeix un contenidor d’aquestes fraccions i se li buida i recull.

 

 

Retirada diària de contenidors al Centre Històric

 

 Què vol dir nou sistema de retirada diària de contenidors?

 • Durant el dia no hi haurà contenidors al carrer; només es disposarà de 3 hores durant les quals es posaran els contenidors de les fraccions que toqui recollir el dia indicat en diferents punts
 • Fora de l’horari indicat no es poden treure els residus
 • Els residus s’han de separar i dipositar a cada contenidor per fraccions
 • El contenidor per a la fracció orgànica (restes de menjar) és de color marró
 • L’únic contenidor que es mantindrà tot el dia serà el de vidre (iglú verd)

 

Com i quan es recolliran els diferents residus
Matèria Orgànica (restes de menjar) – dimarts, dijous i dissabte
Envasos (brics, llaunes i plàstics) – dilluns, dimecres i divendres
Paper i cartró – sistema porta a porta (sense contenidor, això vol dir que s’han de deixar davant de la porta de l’habitatge ) els dimecres i divendres , a partir de les 21 hores
Rebuig – Cada dia

 

Llistat de carrers del Centre Històric

C. Baix Plaça (Entre c. de la Rutlla i c. del Forn)
C. Bastard (Tot el carrer)
C. Cardaire (Tot el carrer)
C. Cremat (Tot el carrer)
C. Església (Tot el carrer)
Pl. de la Font Trobada (Tot el carrer)
C. Font Vella (Entre Pl. Vella i c. Puig Novell)
C. Gaudí (Tot el carrer)
C. Gavatxons (Tot el carrer)
C. Iscle Soler (Entre c. Unió i c. Cisterna)
C. Jaume Cantarer (Tot el carrer)
C. Joan Coromines (Tot el carrer)
C. Major (Entre Pl. Vella i c. Unió)
Rv. de Montserrat (Tot el carrer)
C. Mosterol (Tot el carrer)
C. de la Palla (Tot el carrer)
C. de les Parres (Tot el carrer)
Pl. Salvador Espriu (Tot el carrer)
C. Sant Pere (Tot el carrer)
C. Unió (Tot el carrer)
Pl.Vella (Tot el carrer)
C. Vilanova (Tot el carrer)

Punts per a dipositar els residus (rebuig, orgànica i envasos) i horaris

Jaume Cantarer / Vall – de 20.30 a 23.30 h
Gaudí / Ptge. Tete Montoliu – de 19.45 a 22.45 h
Pl. Vella / Major – de 20.30 a 23.30 h
Unió / Raval de Montserrat – de 20.30 a 23.30 h
Unió / Iscle Soler – de 20.30 a 23.30 h
Unió / Carrer Major – de 20.30 a 23.30 h
Major, 1 – de 20.30 a 23.30 h
Cardaire – de 19.45 a 22.45 h
Església – de 19.45 a 22.45 h.

Aquestes actuacions no afecten el servei de Mobles i Estris Vells, que segueixen amb el mateix sistema de trucada prèvia; ni al nou servei de Deixalleria Mòbil, que té dies, horaris i punts de parada determinats per a deixar-hi els materials.

 Gràcies per la teva col·laboració

 

Altres municipis disposen de sistemes de recollida pneumàtica i porta a porta de totes les fraccions.

 

Per a més informació sobre la gestió dels residus per als establiment consulteu la pestanya “Residus i empresa” al menú superior.