Els productes tóxics

Hi ha una part petita de la brossa que conté elements molt perjudicials per al medi ambient i la salut de les persones.
Estem parlant de les piles, els insecticides, les pintures, els dissolvents, els productes de neteja, els aerosols, les coles, etc.
En alguns casos, podem substituir-los per productes menys perjudicials; altres vegades només en podrem racionalitzar el consum.

 

Aquests productes han de portar els símbols de toxicitat i esdevenen residus tòxics i/o problemàtics:

 • (T) Tòxic, (X+) Molt tòxic. Pot ocasionar la mort si s’introdueix a l’organisme.
 • (XN) Nociu. Perjudicial per a la salut.
 • (Xi) Irritant. Provoca la irritació de la pell i les mucoses.
 • (C) Corrosiu.Detrueix els teixits vius o altres matèries.
 • (F) Fàcilment inflamable, (F+) Estremadament inflamable. Pot inflamar-se amb la presència d’una font de calor.
 • (O) Comburent. Accelera la combustió.
 • (E) Explosiu. Té una combustió ràpida i violenta.
 • (<Perillós per al medi ambient. Molt tòxic per a la fauna, els organismes aquàtics i la capa d’ozó.

 

Què podem fer?

 1. Fem servir aquests productes amb mesura.
 2. Mirem bé l’etiqueta abans d’optar per un producte.
 3. Comprem productes que no portin substàncies nocives.
 4. Sovint els remeis casolans poden ser una bona alternativa.
 5. Portem els residus de productes problemàtics a la Deixalleria Municipalpe assegurar que es tracten d’una manera adequada.

Leave a Reply