El nostre municipi porta els residus en funció de la fracció a cada àmbit, en funció de cadascuna:

  • Resta: es porta al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses, on es fa un procés de triatge i la part no reciclable es porta a l’abocador controlat.
  • Orgànica: es porta a la Planta de Compostatge de Can Barba per a fer-ne compost o biogas (energia)
  • Envasos lleugers: es porta a una planta de triatge de Mollet per a separar cadascun dels seus elements (llaunes, brics i plàstics), per a tornar a ser recuperats i reciclats
  • Paper – cartró: es porten a un recuperador del municipi que separa cada tipus de paper i cartró, per a portar a les fàbriques per a tornar a tenir materials reciclats
  • Vidre: es porta a una planta de Mollet per a separar per colors i portar a les fàbriques de vidre.
  • Roba: es porta a entitats socials per a ser triada i reutilitzada, i la resta per a fer draps i altres materials
  • Oli usat de cuina: es porta als recuperadors per a ser reciclat per a combustible, com el biodièsel.
  • Diferents materials de les Deixalleries fixes i mòbils: es porten a recuperadors per a ser reciclats i recuperats, i d’altres per a er inertitzats de forma controlada.

 

Al nostre municipi no s’utilitzen altres sistemes com la incineració (cremar els residus, ni com a recurs energètic)