Àmbit ciutadania:

 • Ciutadans i ciutadanes, en general, habitatges
 • Comerços, bars i restaurants, mercats
 • Gremis i activitats econòmiques
 • Serveis i similars (Hospitals, CAPS…)
 • Activitats esportives i de lleure (Esplais)
 • Activitats culturals i d’oci
 • Activitats juvenils, de la gent gran, dones…
 • Polítiques i sindicals
 • Equipaments municipals, cívics i Casals
 • Institucions diverses: religioses, cíviques…

Àmbit educatiu:

 • Escoles Bressol
 • Escoles de Primària i Secundària
 • Escoles d’Educació Especial
 • Escoles d’Adults
 • Escoles Universitàries
 • Escoles de formació diversa: Música, Idiomes…
 • Centres de Formació ocupacional i professional (públiques i privades concertades)