Català | Español

Convocatòria de la Taula de Residus . Abril 2018

Dia: Dimarts dia 3 d’abril de 2018.
Lloc:  Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (Plaça de la Cultura, 5)
Hora: 18

Ordre del dia:

  1. Benvinguda
  2. Dades evolució residus 2017 (residus generats, recollida selectiva, etc)
  3. Tancament Pla Local Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, amb la valoració econòmica plurianual de l’actuació 38.
  4. Demandes pendents fetes per la Taula de Residus (resultat revisió resums bàsics 2016-2018).
  5. Valoració del Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva.
  6. Assumptes varis, comentaris i propostes.
  • Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, espot fer arribar com a màxim el dia 3 d’abril abans de les 12 h.

Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic: cdea@terrassa.cat

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply