Dia: Dimarts dia 8 de maig de 2018.
Lloc:  Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)
Hora: 18

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Tancament Pla Local Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, amb la valoració econòmica plurianual de l’actuació 38.
 3. Demandes pendents fetes per la Taula de Residus (resultat revisió resums bàsics 2016-2018). Continuació des de gener 2017.

  Demandes pendents recollides per a comentar aquest mes de maig (punt 4 i 5):
 4. Presentació per part d’Eco-Equip de la programació de neteja de contenidors: freqüència i dates d’inici del seu comptador.
 5. Debat sobre recuperació d’hàbits de participació ciutadana a la neteja de voreres
 6. Valoració del Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva.
 7. Assumptes varis, comentaris i propostes.
 • Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, es pot fer arribar com a màxim el dia 4 de maig  abans de les 14 h.

Dia: 3 d’abril  de 2018.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Avel·lí Estrenger

Ordre del dia: 

 1. Benvinguda
 2. Dades evolució residus 2017 (residus generals, recollida selectiva, etc)
 3. Tancament Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, amb la valoració econòmica plurianual de l’actuació 38.
 4. Demandes pendents festes per la Taula de Residus (resultat revisió resums bàsics 2016-2018).
 5. Valoració del Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva
 6. Assumptes varis, comentaris i propostes.

Van assistir-hi:

Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA
Sr. Ignasi Planas cap de Gestió AmbientalÇ
Sr. Joan Miquel Florensa cap de la secció de Residus
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’Eco-Equip
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Anna Mª Masachs per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Encarna Hervias de l’Associació de Propietaris de Les Martines
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre.
Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT
Sr. Josep Antoni Sánchez de la FAVT
Sr. Raúl Jiménez de l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sra. Mª Angeles Carrillo de l’AVV de Ca n’Anglada
Sr. Dani Nart del grup municipal del PDeCAT
Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció
Sr. Emiliano Martinez del grup municipal TEC

S’excusen:

El Sr. Marc Cadevall cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Oriol Guerrero del grup municipal ERC-MES, i el Sr. Jordi Costa de la CECOT

No indiquen res:

La Sra. Dolores Lledó de l’Associació de Propietaris Torrent de les Carbonelles, la Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Comerç, el Sr. Oriol Vicente de l’AVV de Torresana, Sr. Jordi Trujillo d’Aturats Terrassa,  Sr. Antonio Cazorla de l’AVV de Montserrat, Sr. Josep Mª Carné del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, la Sra. Isabel Lara de l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada,

Punt 1er. Benvinguda

El Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula dóna la benvinguda i explica l’ordre del dia. S’informa de les persones excusades.

Punt 2on.   Dades evolució residus 2017 (residus generats, recollida selectiva, etc)

Es presenten i expliquen les dades de l’evolució dels residus l’any 2017, presentades pel Consorci de Residus de totes les poblacions de la comarca del Vallès Occidental. Es fan comentaris comparatius entre Terrassa i altres municipis similars, Sabadell i Rubí, per exemple. Un aspecte general és que s’està lluny de l’objectiu de reciclatge del 2020

La producció de residus s’incrementa lleugerament i les recollides selectives segueixen estancades, amb una pujada d’un 1,55%, que ens situa a l’entorn del 36%.

La fracció orgànica segueix sent la gran assignatura pendent.

En algunes fraccions Terrassa està recollint més quantitat en recollida selectiva que Sabadell i Rubí. En quan a la dada de generació de residus, som el municipi que estem per sota d’un Kg/hab/dia (0,97).

En quan als aspectes concrets de Terrassa s’explica la situació de la recollida de mobles, amb un augment de la generació. Un petit augment en el correcte criteri de com utilitzar el servei per la via de la trucada prèvia, tot i que el 89% es fa per actuacions directes del mateix servei de recollida, i un 11% per la via de trucada per denúncia o pel Telèfon de la neteja.

Es planteja la necessitat de millorar el model i sistema actual, o com a mínim caldria revisar-lo, ja que el nivell de col·laboració de la ciutadania amb el procediment via Telèfon de la Neteja és molt baix, això vol dir que la ciutadania no utilitza la via proposada.

Cal millorar les freqüències i evitar desbordaments al terra i entorn dels contenidors, i actuar amb celeritat no allargant l’abandonament a la via pública.

Cal buscar solucions al sistema de recollida de mobles i voluminosos. La Taula hauria de fer propostes concretes de millora.

 Punt 3.  Tancament Pla Local Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, amb la valoració econòmica plurianual de l’actuació 38.

La previsió per l’any 2018 del Pressuposta aprovat és d’uns 1.560.000 euros. Vist el document comentat i presentat en la última sessió del Contracte Programa, ja es podria posar una quantitat de previsió fins l’any 2030.

A més a l’estudi presentat, una part important del cost afecta a la neteja i no tant a la recollida, per tant, cal descomptar aquest cost i extreure el cost real que afecta a la recollida, i així podrem tancar el document amb totes les previsions i quantitats més aproximades.

Punt 4. Demandes pendents fetes per la Taula de Residus (resultat revisió resums bàsics 2016-2018)

El Sr. Jordi Vidal explica la mecànica i resultat del treball fet entre ell mateix, el Sr. Xavier Vives i el Sr. Ignasi Planas, fent un buidatge exhaustiu dels temes comentats a la Taula, i no aclarits o tancats, per tant, s’ha indicat la data,  l’assumpte, els responsables i la previsió de finalització prevista. Es fa entrega a tots els membres de la Taula d’una còpia del document de treball.

Es comença a comentar cada assumpte:

– Data novembre 2016. Neteja de contenidors. No es fa i no sabem quan es farà, malgrat la substitució recent de contenidors.

S’informa de que la neteja de contenidors es fa de manera periòdica, altra cosa és que sigui la que es consideri més adequada. Però es fa. En la propera reunió de la Taula, Eco-Equip donarà més  informació al respecte.

– Data novembre 2016. Control de qualitat de la neteja de carrers. Qui, com i quan es fa? Criteris objectius de control i seguiment.

A la propera Taula de maig es tractarà aquest tema.

– Data novembre 2016. Necessitat d’ampliar els sistemes i mecanismes de control amb protocols ben clars.

A la propera reunió de maig es presentarà un llistat de peticions concretes.

En relació al Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus i la proposta de Contracte Programa:

 • El dia 10 d’abril es presentarà a l’Equip de Govern
 • Després es presentarà als Grups Municipals
 • Després es retornarà a la Taula per a explicar el resultat de les reunions anteriors, per a que aquesta estigui informada i doni conformitat
 • Portar a aprovació inicial i definitiva.
 • Això seria un mes i mig màxim dos mesos (Juny)

– Novembre de 2016. Debat sobre la recuperació d’hàbits de participació ciutadana a la neteja de voreres.

Aquest és un hàbit que s’hauria de recuperar.  En aquests moments s’està fent el Plec de condicions de neteja d’edificis i equipaments municipals. Proposta: Això s’hauria de posar en el Plec de condicions i se li hauria de dir al departament responsable de la seva redacció i aplicació.

Donada l’hora es proposa deixar-ho tancat en el desembre de 2016, i continuar revisant i decidint en la propera reunió del dia 8 de maig. I també el Punt 5è sobre la Valoració del Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva.

S’aprova per a unanimitat.

 Punt 6è.  Assumptes varis, comentaris i propostes

No hi ha cap comentari al respecte.

La propera reunió s’acorda que es farà el dimarts dia 8 de maig de 2018 a les 18 h al Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189).  Com sempre s’enviarà convocatòria. 

I sense res més, finalitza la reunió.

plastic_bags

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària el dia 24 de novembre de 2016 adoptà entre d’altres, els acords que incorpora la proposta de resolució per a substituir les bosses de plàstic d’un sol ús, per d’altres més sostenibles. Els acords, van ser aprovats per unanimitat.

Podeu consultar la proposta en el següent document:

meeting-1015591_1920
Ara tens una oportunitat de participar, dir la teva, proposar…, s’ha posat en marxa la Taula de Residus
 • Documentació:

Proposta de Taula de Residus dins el marc del Consell Municipal de Medi Ambient
Full d’inscripció a la taula de residus

 • Reunió de Constitució de la Taula de Residus del Consell Municipal de Medi Ambient
  Dimecres dia 27 de juliol a les 19 h
  Casal Cívic de Ca n’Aurell (Plaça del Tint, 4)Ordre del Dia:
  1.Benvinguda i presentació dels membres assistents.
  2.Recordar els objectius bàsics de la Taula
  3.Proposar i escollir el/la Coordinador/a de la Taula.
  4.Presentar al tècnic de referència i suport assignat.
  5.Presentar diferents temes de referència per a escollir com a primer treball en la propera reunió.
  6.Precs i preguntes