Dia: Dimarts dia 7 de novembre de 2017.

Lloc:  Centre Cívic Montserrat Roig (Av. Barcelona, 180)

Hora: 18

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Informació sobre les sancions posades.
 3. Presentació de la proposta de la nova fase d’implantació de recollida lateral.
 4. Assumptes varis, comentaris i propostes.
 • Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, es pot fer arribar com a màxim el dia 4 de novembre.

Dia: Dimarts dia 3 d’octubre de 2017.

Lloc:  Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (Plaça de la Cultura, 5)

Hora: 18

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Informació sobre les sancions posades.
 3. Presentació de la proposta de la nova fase d’implantació de recollida lateral.
 4. Assumptes varis, comentaris i propostes.
 • Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, es pot fer arribar com a màxim el dia 29 de setembre.

Dia: Dimarts dia 12 de setembre de 2017.
Lloc: Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)
Hora: 18 hores

Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Atenen a la demanda dels membres de la Taula:
– Quantificació de les bonificacions socials i ambientals de la Taxa de residus
– Bonificacions per l’ús del servei de Deixalleries Municipals
3. La Taxa de residus. Debat, reflexió i propostes sobre les bonificacions ambientals.
4. Assumptes varis, comentaris i propostes.

• Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, es
pot fer arribar com a màxim el dia 7 de setembre.

• Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic: cdea@terrassa.cat

 

2016_11_21_taula_residus

Dia: Dimarts dia 6 de juny de 2017.

Lloc:  Centre Cívic Montserrat Roig (Av. Barcelona, 180)

Hora: 18 hores

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Seguiment del Pacte per la Neteja (actuacions que s’han fet, etc)
 3. Proposta línies estratègiques i objectius del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa  (si el grup de treball ja té alguna proposta abans de la reunió estaran penjades a la web)
 4. Inici treball Taxa de residus.
 5. Assumptes varis, comentaris i propostes.
 •  Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, es pot fer arribar com a màxim el dia 31 de maig.

Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic: cdea@terrassa.cat

Documentació:

2016_07_27_taula_residus

Dia: Dimarts dia 2 de maig de 2017.
Lloc:  Centre Cívic Montserrat Roig (Av. Barcelona, 180)
Hora: 18

Ordre del dia:
 1. Benvinguda
 2. Papereres: distribució de les papereres per barris, freqüència de neteja, reposició, etc.
 3. Diagnosi amb les dades actualitzades del Pla Local de prevenció i gestió de residus de Terrassa
 4. Creació de la Comissió de Treball del Pla Local, proposta de funcionament i calendari.
 5. Assumptes varis, comentaris i propostes.
 • Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, es pot fer arribar com a màxim el dia 28 d’abril.
 • Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic: cdea@terrassa.cat

 

 

Documentació :

Dimarts dia 4 d’abril de 2017.
Centre Cívic Alcalde Morera (Plaça Can Palet, 1)
18 hores

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Comentaris i aclariments previs pel debat i reflexió sobre la Taxa de residus a
  càrrec del Sr. Miquel Àngel Gamell director serveis de gestió tributaria i
  recaptació.
  Preguntes i aclariments al respecte.
 3. Informació sobre les tasques dels informadors ambientals dins el marc de la
  campanya “Terrassa més Neta”.
 4. Resposta a l’acord de la Taula sobre l’activitat de sensibilització de caracterització
  contenidor Resta.
 5. Assumptes varis, comentaris i propostes.

• Si hi ha algun aspecte més que es consideri tractar i afegir a l’Ordre del Dia, es
pot fer arribar com a màxim el dia 3 d’abril.
• Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic: cdea@terrassa.cat

Dimarts dia 7 de març de 2017.
Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)
18 hores

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Aspectes a comentar:Proposta AVV Barri Segle XX:
  a) Quin és el pla de detecció i reposició de contenidors malmesos? Quants…
  b) Quins indicadors de nivell de servei es fan servir ara? Es pot tindre…
  c) Quines accions té planificades Eco-Equip per avançar…
  d) A la passada reunió es van donar  dades del pressupost de 2017 i …
  e) Es pot tindre accés al pla de treball de millora…
  f) Es tenen en compte els criteris ambientals i de no contaminació de l’aire en la compra de camions?
  g) Quants camions i/o vehicles menors híbrids o d’energies renovables (gas, hidrogen, elèctrics, etc) s’han comprat o es té previst comprat?
 3. Informació activitat sensibilització sobre caracterització fracció RESTA.
 4. Informació sobre la campanya d’informació i sensibilització Terrassa més Neta
 5. Assumptes varis, comentaris i propostes.

Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic: cdea@terrassa.cat

Dimarts dia 7 de febrer de 2017.
Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (Plaça de la Cultura, 1)
18 hores

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Aspectes a comentar:
 • Proposta AVV Poble Nou -Zona Esportiva
 • Reposició bosses sanecans.
 • Tapes contenidors recollida lateral al barri de Les Arenes, trencades. Saber si és resultat de l’incivisme, l’ús o defecte de compra.
 • Valoració de la campanya puntual de Nadal.
 • Bosses de la fulla abandonades al costat dels contenidors.
 1. Informació prèvia a tenir en compte respecte al debat/treball sobre la Taxa de Residus.
 2. Informació sobre el Pressupost Municipal dedicat a Neteja i Residus.
 3. Establir/acordar el mètode de treball i debat sobre el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa.
 4. Informar sobre com va el Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva.
 5. Informació proposta campanya d’informació i sensibilització.
 6. Assumptes varis, comentaris i propostes.

 

Podeu confirmar la vostra assistència al correu electrònic: cdea@terrassa.cat